Menu Zamknij

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2024–2026 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie pn.: „Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD”.

22 kwietnia 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 863/490/24 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2024-2026 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze…

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2024–2026 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie pn.: „Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych”.

22 kwietnia 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 862/490/24 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2024-2026 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze…