Menu Zamknij

PRZYGOTOWANIE I ORGANIZACJĘ DWÓCH WYDARZEŃ PROFILAKTYCZNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM UZALEŻNIENIOM W DNIACH: 23 MAJA 2019 r. I 2 CZERWCA 2019 r. NA TERENIE POWIATU CIECHANOWSKIEGO MCPS.PU/CM/4300-23/2019

Przygotowanie i organizację dwóch wydarzeń profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom w dniach: 23 maja 2019 r. i 2 czerwca 2019 r. na terenie powiatu ciechanowskiego MCPS.PU/CM/4300-23/2019

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o unieważnieniu rozstrzygnięcia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Protokół z otwarcia ofert

IWZ

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 5 – Wykaz usług

Załącznik nr 6 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 7 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Załącznik nr 8 – RODO


29.04.2019 10:12
Umieścił: Monika Książek
Wytworzył: Cezary Maliszewski
ostatnia aktualizacja: 29.05.2019 12:56

Opublikowano wArchiwalne Zamówienia Publiczne