Menu Zamknij

Organizacja jednodniowej konferencji pt. „Trzeci Sejmik Senioralny Województwa Mazowieckiego”

Ogłoszenie o zamówieniu IWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 7a

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Opublikowano wArchiwalne Zamówienia Publiczne