Menu Zamknij

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty cenowej na przygotowanie, dowiezienie i wniesienie cateringu na miejsce spotkań informacyjno-konsultacyjnych organizowanych na terenie województwa mazowieckiego

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Oświadczenie wykonawcy

Formularz oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

———————————————————————————————————————————————————————————

Opublikowano wArchiwalne Zamówienia Publiczne