Menu Zamknij

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do złożenia oferty cenowej na organizację jednodniowej konferencji połączonej z targami podmiotów ekonomii społecznej oraz przygotowanie nagród dla wyróżnionych podmiotów ekonomii społecznej na Mazowszu.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

ZAŁĄCZNIK NR 4

ZAŁĄCZNIK NR 5

Wyjaśnienia treści IWZ

Wyjaśnienia treści IWZ nr2

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Opublikowano wArchiwalne Zamówienia Publiczne