Menu Zamknij

Nabór do komisji konkursowej na realizację w roku 2024 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Organizacja koncertów dla seniorów oraz koncertów charytatywnych na terenie Mazowsza”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.

16 kwietnia 2024 r. r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 812/488/24 ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w…

Otwarty konkurs ofert w obszarze na realizację w roku 2024 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Organizacja koncertów dla seniorów oraz koncertów charytatywnych na terenie Mazowsza”, wybranego do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego

16 kwietnia 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 812/488/24 ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.…