Menu Zamknij

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2024-2026 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Przeciwdziałanie przemocy domowej”

19 marca 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą 573/480/24 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2024–2026 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Przeciwdziałanie przemocy domowej”, w latach 2024–2026 zadania pn.: „Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej”, w latach 2024–2025 zadania pn.: „Programy korekcyjne dla sprawców przemocy domowej”.

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały.

Zestawienie ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych stanowią załączniki nr 3 i nr 4 do uchwały.

Listy rezerwowe ofert stanowią załączniki nr 5 i 6 do uchwały.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Programów Społecznych pod numerami telefonów: 22 376 85 71, 22 376 85 72, 22 376 86 07.

Załączniki:

Uchwała nr 573/480/24 z 19 marca 2024 r.

Załącznik nr 1 do uchwały 573/480/24 z 19 marca 2024 r. – Zestawienie ofert poprawnych formalnie na zadanie pn.: „Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Załącznik nr 2 do uchwały 573/480/24 z 19a 2024 r. – Zestawienie ofert poprawnych formalnie na zadanie pn.: „Programy korekcyjne dla sprawców przemocy domowej”

Załącznik nr 3 do uchwały 573/480/24 z 19 marca 2024 r. – Zestawienie ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych na zadanie pn.: „Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej”

Załącznik nr 4 do uchwały 573/480/24 z 19 marca 2024 r. – Zestawienie ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych na zadanie pn.: „Programy korekcyjne dla sprawców przemocy domowej”

Załącznik nr 5 do uchwały 573/480/24 z 19 marca 2024 r. – Lista rezerwowa ofert na zadanie pn.: „Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej”

Załącznik nr 6 do uchwały 573/480/24 z 19 marca 2024 r. – Lista rezerwowa ofert na zadanie pn.: „Programy korekcyjne dla sprawców przemocy domowej”


20.03.2024 r. 08:20

umieściła: Monika Książek

wytworzyła: Marta Jakubczak-Przytulska

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert