Menu Zamknij

Zmiana rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert – obszar „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

5 lipca 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1131/334/22 zmienił rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Zestawienia ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

Listy rezerwowe ofert stanowią załącznik nr 2 do uchwały.

Załączniki:

Uchwała nr 1131/334/22 z 5 lipca 2022 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1131/334/22 z 5 lipca 2022 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 1131/334/22 z 5 lipca 2022 r.


06.07.2022 14:02

umieściła: Monika Książek

wytworzył: Piotr Lejzerowicz

Opublikowano wOtwarte konkursy ofert