Menu Zamknij

Uproszczona oferta realizacji zdania publicznego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Profilaktyka uzależnień”.

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła uproszczona oferta Fundacji Na Temat – Pracownia Profilaktyki i Terapii Uzależnień na realizację zadania publicznego pt. „Wesołe wakacje z Fundacją Na Temat”, w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Profilaktyka uzależnień”, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert. Uwagi do uproszczonej oferty należy zgłaszać do p. Jarosława Stepnowskiego, tel.: 22 376 85 95, e-mail: jaroslaw.stepnowski@mcps.com.pl w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty.

Jeżeli załączony dokument nie może zostać prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt jak wyżej.

Załącznik:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Fundacja Na Temat – Pracownia Profilaktyki i Terapii Uzależnień


05.04.2024 r. 8:00

umieściła: Monika Książek

wytworzył: Piotr Lejzerowicz

Opublikowano wAktualne Małe Dotacje, Tryb pozakonkursowy