Menu Zamknij

Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył środki „małe dotacje” w ramach obszaru „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Informujemy, że środki finansowe na dofinansowanie zadań publicznych w trybie pozakonkursowym zostały wyczerpane.

W dniu 17 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył kwotę 477 021,00 zł na dofinansowanie zadań publicznych w trybie pozakonkursowym (tzw. „małe dotacje”) w ramach art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2018 poz. 450, 650 i 723).

INFORMACJA

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Opublikowano wArchiwalne Małe Dotacje