Menu Zamknij

Uproszczona oferta w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła uproszczona oferta Fundacji Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera na realizację zadania publicznego pt. Uświadomienie seniorów w sferze zagrożeń wynikających z uzależnień, w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uwagi do oferty należy zgłaszać do p. Michała Łużaka, tel.: (22) 376 85 80, e-mail: michal.luzak@mcps.com.pl w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty.

Jeżeli załączony dokument nie może zostać prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt jak wyżej.

Załączniki:

Oferta realizacji zadania publicznego Fundacji Pomocy Osobom z Choroba Alzheimera


11.08.2022 07:18

umieściła: Monika Książek

wytworzył: Piotr Lejzerowicz

Opublikowano wAktualne Małe Dotacje