Menu Zamknij

Uproszczona oferta w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła uproszczona oferta Fundacji NA TEMAT – Pracownia Profilaktyki i Terapii Uzależnień na realizację zadania publicznego pt. „CZAS NA ZMIANĘ – INTEGRACJA”, w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uwagi do oferty należy zgłaszać do p. Dariusza Nowickiego – pracownika Wydziału Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej, tel.: 22 376 85 97, e-mail: dariusz.nowicki@mcps.com.pl w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty.

Jeżeli załączony dokument nie może zostać prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt jak wyżej.

Załączniki:

Oferta realizacji zadania publicznego Fundacji NA TEMAT


01.09.2022 11:22

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Dariusz Nowicki

Opublikowano wAktualne Małe Dotacje