Menu Zamknij

Uproszczona oferta realizacji zdania publicznego w obszarze „Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła uproszczona oferta Fundacji Inicjatyw Prorodzinnych i Opiekuńczo – Wychowawczych „Nasze Dzieci” na realizację zadania publicznego pn. „Integracja międzypokoleniowa”, w obszarze „Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uwagi do oferty należy zgłaszać do p. Małgorzaty Pomiernej, tel. (22) 376 85 10, e-mail: malgorzata.pomierna@mcps.com.pl w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty.

Jeżeli załączony dokument nie może zostać prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt.


Załącznik:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Fundacja Inicjatyw Prorodzinnych i Opiekuńczo – Wychowawczych „Nasze Dzieci”


19.10.2023 07:00

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Iga Plak

Opublikowano wAktualne Małe Dotacje