Menu Zamknij

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła uproszczona oferta Fundacji Otwarte Serce na realizację zadania publicznego pt. „Profilaktyka i wychowanie”, w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu”, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uwagi do oferty należy zgłaszać do p. Bożeny Pomacho, tel.: 22 376 85 78, e-mail: bozena.pomacho@mcps.com.pl w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty.

Jeżeli załączony dokument nie może zostać prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt.

Załączniki:

Oferta Fundacja Otwarte Serce


24.05.2022 13:56

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Piotr Lejzerowicz

Opublikowano wAktualne Małe Dotacje