Menu Zamknij

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Profilaktyka uzależnień”

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła uproszczona oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśnogórze na realizację zadania publicznego pt. Bezpieczne wakacje, w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Profilaktyka uzależnień”, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uwagi do oferty należy zgłaszać do p. Sylwii Krawczyk, tel.: (22) 376 85 79, e-mail: sylwia.krawczyk@mcps.com.pl w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty.

Jeżeli załączony dokument nie może zostać prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt jak wyżej.

Załącznik:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Ochotnicza Straż Pożarna w Leśnogórze


08.05.2023 13:22

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Piotr Lejzerowicz

Opublikowano wAktualne Małe Dotacje