Menu Zamknij

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Profilaktyka uzależnień”

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła uproszczona oferta Fundacji Edukacji Społecznej na realizację zadania publicznego pt.„Chcę wiedzieć” – zajęcia profilaktyczne dla młodzieży z województwa mazowieckiego, w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Profilaktyka uzależnień”, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uwagi do oferty należy zgłaszać do p. Idy Fedorczyk, tel.: (22) 376 85 80, e-mail: ida.fedorczyk@mcps.com.pl w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty.

Jeżeli załączony dokument nie może zostać prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt jak wyżej.

Załączniki:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Fundacja Edukacji Społecznej


26.04.2023 08:13

umieścił: Patrycja Zęgota

wytworzył: Piotr Lejzerowicz

Opublikowano wAktualne Małe Dotacje