Menu Zamknij

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu”

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła uproszczona oferta Stowarzyszenia na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych „AB OVO” na realizację zadania publicznego pt.MÓWIĘ „NIE!”, w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu”, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uwagi do oferty należy zgłaszać do p. Michała Łużaka, tel.: (22) 376 85 80, e-mail: michal.luzak@mcps.com.pl w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty.

Jeżeli załączony dokument nie może zostać prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt jak wyżej.

Załączniki:

Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia na Rzecz Organizowania Społeczności Lokalnych „AB OVO”


07.10.2022 8:29

umieścił: Patrycja Piórkowska

wytworzył: Piotr Lejzerowicz

Opublikowano wAktualne Małe Dotacje