Menu Zamknij

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w obszarze „Działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła uproszczona oferta Koła Gospodyń Wiejskich KAMYKI w Kamionce na realizację zadania publicznego pn. „Seniorzy w teatrze”, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uwagi do oferty należy zgłaszać do p. Małgorzaty Pomiernej, tel.: (22) 376 85 10, e-mail: malgorzata.pomierna@mcps.com.pl w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty.

Jeżeli załączony dokument nie może zostać prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt.

Załączniki:

Uproszczona oferta Koła Gospodyń Wiejskich KAMYKI w Kamionce


28.07.2023 11:57

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Małgorzata Pomierna

Opublikowano wAktualne Małe Dotacje