Menu Zamknij

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła uproszczona oferta Fundacji Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera na realizację zadania publicznego pn. „Działania mające na celu zapobieganie wykluczeniu osób z chorobą Alzheimera”, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uwagi do oferty należy zgłaszać do p. Magdaleny Rostkowskiej, tel.: (22) 376 85 73, e-mail: magdalena.rostkowska@mcps.com.pl w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty.

Jeżeli załączony dokument nie może zostać prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt.

Załącznik:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera


04.09.2023 14:56

umieścił: Patrycja Zęgota

wytworzył: Magdalena Rostkowska

Opublikowano wAktualne Małe Dotacje