Menu Zamknij

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła uproszczona oferta Fundacji Klementyna na realizację zadania publicznego pn. „Lodówka Społeczna Klementyny”, w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uwagi do oferty należy zgłaszać do p. Cezarego Kowalskiego, tel.: 22 376 85 72, e-mail: cezary.kowalski@mcps.com.pl w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty.

Jeżeli załączony dokument nie może zostać prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt.

Załącznik:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Fundacja Klementyna


11.03.2024 12:37

umieścił: Patrycja Zęgota

wytworzył: Cezary Kowalski

Opublikowano wAktualne Małe Dotacje