Menu Zamknij

Uproszczona oferta na realizację zadania w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”

Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej wpłynęła uproszczona oferta Fundacji FAMILIS na realizację zadania publicznego pn. „Krok do przodu po lepsze jutro”, w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Uwagi do oferty należy zgłaszać do p. Bożeny Suproniuk, tel.: (22) 37 68 553, e-mail: bozena.suproniuk@mcps.com.pl w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty.

Jeżeli załączony dokument nie może zostać prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt.


Załącznik:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – „Krok do przodu po lepsze jutro”


03.10.2023 11:35

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Bożena Suproniuk

Opublikowano wAktualne Małe Dotacje