Menu Zamknij

Obszar „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – zadanie pn.: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez edukację społeczną i profilaktykę” – wyniki oceny formalnej

Wyniki weryfikacji formalnej ofert złożonych w ogłoszonym uchwałą nr 92/380/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 16 stycznia 2023 r. w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zadanie pn.: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez edukację społeczną i profilaktykę”.

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość, w ciągu 7 dni kalendarzowych następujących po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert, złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej.

Zastrzeżenie do negatywnego wyniku oceny formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:

  1. osobiście w godzinach: 8.00–16.00 w kancelarii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, I piętro, pokój 125;
  2. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa – o zachowaniu terminu złożenia decyduje data wpływu do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej;
  3. za pośrednictwem platformy ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie: https://bip.mcps.com.pl/sposoby-przyjmowania-i-zalatwiania-spraw/zalatwianie-spraw/

Załączniki:

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez edukacje społeczna i profilaktyke – wyniki weryfikacji formalnej


14.02.2023 14:08

umieścił: Patrycja Zęgota

wytworzył: Anna Zygarska

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert, Otwarte konkursy ofert