Menu Zamknij

Nabór do komisji konkursowej w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Przeciwdziałanie przemocy domowej”.

3 stycznia 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie województwa mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2024-2026 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Przeciwdziałanie przemocy domowej”:
1) „Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w latach 2024-2026;
2) „Programy korekcyjne dla sprawców przemocy domowej” w latach 2024-2025.

Zgłoszeń należy dokonywać od 4 do 25 stycznia 2024 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Programów Społecznych pod numerami telefonów: 22 376 85 71, 22 376 85 72, 22 376 85 73 oraz 22 376 86 07.

Załączniki:
Uchwała nr 47/463/24 z dnia 3 stycznia 2024 r.
Załącznik do uchwały nr 47/463/24 – ogłoszenie o naborze do komisji
Załącznik do ogłoszenia – zgłoszenie do prac komisji


03.01.2024 14:07

umieścił: Patrycja Zęgota

wytworzył: Anna Zygarska

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert, Otwarte konkursy ofert