Menu Zamknij

Nabór do komisji konkursowej – otwarty konkurs w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie pn.: „Utworzenie nowych dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera”

3 stycznia 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 45/463/24 ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie województwa mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2024–2026 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie pn.: „Utworzenie nowych dziennych domów pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera”.

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 4 stycznia 2024 r. do 25 stycznia 2024 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Programów Społecznych tel. 22 376 85 72 oraz 22 376 85 73, 22 376 85 71.

Załączniki:

Uchwała 45/463/24 z 3.01.2024 r.

Załącznik nr 2 do uchwały 45/463/24 z 3.01.2024 r.– ogłoszenie o naborze

Załącznik do ogłoszenia – zgłoszenie do prac komisji


03.01.2024 15:15

umieścił: Patrycja Zęgota

wytworzył: Cezary Kowalski

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert, Otwarte konkursy ofert