Menu Zamknij

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych”, zadanie: Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech” ogłoszonego u chwałą nr 285/107/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 lutego 2020 r.

Wyniki oceny formalnej

 


24.03.2020 11:27
umieścił: Damian Piekut
wytworzył: Piotr Oniszk

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert