Menu Zamknij

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna – nabór do komisji

23 marca 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2021–2023 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 30 marca do 20 kwietnia 2021 r. na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze.

 

Załączniki:

Uchwała nr 434/217/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 marca 2021 r.

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Formularz zgłoszeniowy do prac w komisji konkursowej


26.03.2021 15:58
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Bogusława Kaczyńska

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert