Menu Zamknij

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – poradnictwo rodzinne dla rodzin adopcyjnych i zastępczych – nabór do komisji

15 marca 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w latach 2021–2023 r. w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych.

 

Termin składania ofert od 23 marca do 13 kwietnia 2021 r.

 

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 23 marca do 13 kwietnia 2021 r. na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze.

 

Załączniki:

Uchwała nr 375/214/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 marca 2021 r.

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Formularz zgłoszeniowy do prac w komisji konkursowej


22.03.2021 15:06
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Bogusława Kaczyńska

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert