Menu Zamknij

Uchwały zmieniające dot. „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”

W dniu 28 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 1103/150/20 z 28 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”
Zapraszamy do zapoznania się.

uchwała zm. – Narkomania

Załącznik nr 1 – do uchwały – narkotyki – zmieniająca 


29.07.2020 13:53
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Ewa Wypych

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert