Menu Zamknij

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zadanie: „Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi”

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zadanie: „Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 847/344/18 z dnia 29 maja 2018 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zadanie: „Wspieranie rozwoju poradnictwa rodzinnego i usług specjalistycznych wzmacniających samodzielność rodzin z dziećmi”.

Uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu – załącznik do uchwały – Zad. 2

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert