Menu Zamknij

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2018 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH W PODOBSZARZE „DZIAŁANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII”

W dniu 12 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 943/347/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”

 

UCHWAŁA
ZESTAWIENIE OFERT OSTATECZNIE ODRZUCONYCH Z POWODÓW FORMALNYCH – ZADANIE 1
ZESTAWIENIE OFERT OSTATECZNIE ODRZUCONYCH Z POWODÓW FORMALNYCH – ZADANIE 3
ZESTAWIENIE WSZYSTKICH OFERT OCENIANYCH MERYTORYCZNIE ZE WSKAZNIEM LICZBY PRZYZNANYCH PUNKTÓW I KWOTAMI DOTACJI DLA OFERT WYBRANYCH – ZADANIE 1
ZESTAWIENIE WSZYSTKICH OFERT OCENIANYCH MERYTORYCZNIE ZE WSKAZNIEM LICZBY PRZYZNANYCH PUNKTÓW I KWOTAMI DOTACJI DLA OFERT WYBRANYCH – ZADANIE 2
ZESTAWIENIE WSZYSTKICH OFERT OCENIANYCH MERYTORYCZNIE ZE WSKAZNIEM LICZBY PRZYZNANYCH PUNKTÓW I KWOTAMI DOTACJI DLA OFERT WYBRANYCH – ZADANIE 3

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert