Menu Zamknij

REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W OBSZARZE „DZIAŁANIA NA RZECZ PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH”

REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W OBSZARZE „DZIAŁANIA NA RZECZ PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH” W RAMACH ZADANIA POD NAZWĄ: WSPIERANIE REALIZACJI PROGRAMÓW SŁUŻĄCYCH PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ I PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA Z UWZGLĘDNIENIEM DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I SPORTOWEJ DZIECI, MŁODZIEŻY, STUDENTÓW I ICH RODZICÓW/OPIEKUNÓW”

(30.10.2018) Oferta złożona do MCPS z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na realizację zadania publicznego w obszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” w ramach zadania pod nazwą: Wspieranie realizacji programów służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem działalności kulturalnej i sportowej dzieci, młodzieży, studentów i ich rodziców/opiekunów” w trybie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została złożona oferta, spełniająca warunki formalne:

FUNDACJA MOCNI MOCĄ NADZIEI

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty, tj. do 6 listopada 2018 r., przesyłając je do Pani Dominiki Wolskiej na adres e-mail: dominika.wolska@mcps.com.pl.

Jeżeli załączony dokument nie może zostać prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt e-mailowy: dominika.wolska@mcps.com.pl lub telefoniczny: (22) 692 42 32 wew. 42. Postaramy się umożliwić Państwu zapoznanie się z tym dokumentem.

(24.10.2018) Oferta złożona do MCPS z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na realizację zadania publicznego w obszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” w ramach zadania pod nazwą: Wspieranie realizacji programów służących profilaktyce uzależnień i promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem działalności kulturalnej i sportowej dzieci, młodzieży, studentów i ich rodziców/opiekunów” w trybie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie została złożona oferta, spełniająca warunki formalne:

STOWARZYSZENIE – KLUB RODZIN ABSTYNENCKICH „SERCE”

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać w terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty, tj. do 31 października 2018 r., przesyłając je do Pani Dominiki Wolskiej na adres e-mail: dominika.wolska@mcps.com.pl.

Jeżeli załączony dokument nie może zostać prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o kontakt e-mailowy: dominika.wolska@mcps.com.pl lub telefoniczny: (22) 692 42 32 wew. 42. Postaramy się umożliwić Państwu zapoznanie się z tym dokumentem.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert