Menu Zamknij

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

2 marca 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2021 roku niżej wymienionych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym ” – w formie wsparcia realizacji poniższego zadania:

Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”

Termin składania ofert od 5 do 26 marca 2021 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy – Biura Edukacji Społecznej: tel. 22 376 85 76, 22 376 85 79, 22  376 85 80, 22 376 85 81

 

Załączniki:

Uchwała nr 316/212/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 marca 2021 r.

Ogłoszenie konkursowe


04.03.2021 13:24
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Jarosław Stepnowski

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert