Menu Zamknij

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – nabór do komisji

2 marca 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie województwa mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w 2021 roku niżej wymienionego zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”:

Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”.

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 5 do 26 marca 2021 r. na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze.

 

Załączniki:

Uchwała nr 316/212/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 marca 2021 r.

Ogłoszenie o naborze osób do komisji konkursowej

Formularz zgłoszeniowy do prac w komisji konkursowej


04.03.2021 13:28
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Jarosław Stepnowski

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert