Menu Zamknij

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

2 marca 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w latach 2021–2023 niżej wymienionych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” – w formie wsparcia realizacji poniższych zadań:

1) Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym;

2) Program wsparcia dla osób wychodzących z bezdomności.

Termin składania ofert od 4 do 25 marca 2021 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Programów Społecznych pod nr tel. 22 376 85 72.

 

Załączniki:

Uchwała nr 315/212/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 2 marca 2021 r.

Ogłoszenie konkursowe


04.03.2021 09:33
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Arkadiusz Tyrkin

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert