Menu Zamknij

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W LATACH 2019 – 2021 ZADANIA PUBLICZNEGO: „WSPARCIE ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ”

W dniu 12 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 181/24/19 z dnia 12 lutego 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019 – 2021 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność  na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – zadanie: „Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej”.

Termin składania ofert wyznacza się od 13 lutego 2019 r. do 6 marca 2019 r.

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Województwa Mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2019 – 2021 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” – zadanie: „Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej”.

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 13 lutego 2019 r. do 6 marca 2019 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 181/24/19

Załącznik nr 1 do uchwały

Załącznik nr 2 do uchwały

Załącznik do załącznika nr 2

Załącznik do załącznika nr 2 (wersja edytowalna)

Wzór oferty

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert