Menu Zamknij

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019-2023 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zadanie: „Zlecenie prowadzenia ośrodka adopcyjnego”

Uchwała nr 75/5/18 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019-2023 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” – zadanie:

„Zlecenie prowadzenia ośrodka adopcyjnego”

Uchwała

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik do Załącznika nr 2

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert