Menu Zamknij

OGŁOSZENIE KONKURSOWE – ,,WSPARCIE SAMODZIELNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB OCIEMNIAŁYCH, SŁABOWIDZĄCYCH I ICH RODZIN”

W dniu 10 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 205/105/20 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Zadanie: Wsparcie samodzielności społecznej osób ociemniałych, słabowidzących i ich rodzin, w formie wsparcia realizacji zadania. Termin składania ofert od 12 lutego 2020 r. do 4 marca 2020 r.

SZCZEGÓŁY W OGŁOSZENIU KONKURSOWYM
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Programów Społecznych Tel. 22 692 46 29 wew. 206

Uchwała konkursowa

Zał. nr 1 Ogłoszenie konkursowe

Zał. nr 2 Nabór do komisji

Zał. do zał. nr 2 Zgłoszenie komisja


13.02.2020 15:20
umieścił: Hubert Siczek
wytworzył: Arkadiusz Tyrkin

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert