Menu Zamknij

OGŁOSZENIE KONKURSOWE – ,,PROFILAKTYKA I EDUKACJA SPOŁECZNA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”

W dniu 10 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 208/105/20 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, w formie wsparcia realizacji zadania.
Zadanie: Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Termin składania ofert wyznacza się od 12 lutego do 4 marca 2020 r.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Programów Społecznych Tel. 22 692 46 29 wew. 206

Uchwała Konkurs Przemoc 2020

Zał. nr 1 do uchwały Ogłoszenie konkursowe Przemoc 2020

Zał. nr 2 do uchwały – Nabór osób do komisji konkursowej

Zał. do zał. nr 2 do uchwały – zgłoszenie do komisji konkursowej


11.02.2020 14:08
umieścił: Hubert Siczek
wytworzył: Cezary Kowalski

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert