Menu Zamknij

Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – polityka senioralna – nabór do komisji

23 marca 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty nabór osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie województwa mazowieckiego, do komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na realizację w latach 2021–2023 niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”:

  1. Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną;
  2. Partycypacja seniorów w życiu społecznym;
  3. Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek;
  4. Bony społeczne dla seniorów;
  5. Internetowa platforma informacyjno-poradnikowa dla seniorów;
  6. Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów.

 

Zgłoszeń należy dokonywać w terminie od 25 marca do 9 kwietnia 2021 r. na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze.

 

Załączniki:

Uchwała nr 433/217/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 marca 2021 r.

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Formularz zgłoszeniowy do prac w komisji konkursowej


25.03.2021 12:39
umieścił: Damian Zieliński
wytworzył: Piotr Lejzerowicz

Opublikowano wArchiwalne otwarte konkursy ofert