Menu Zamknij

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2024–2026 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Profilaktyka uzależnień”

25 marca 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 640/482/24 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2024–2026 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Profilaktyka uzależnień”.

Zestawienia ofert poprawnych formalnie złożonych w konkursie, ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot dotacji udzielonych na realizację wybranych ofert, z podziałem na zadania, stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

Zestawienia ofert złożonych w konkursie, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych, z podziałem na zadania, stanowią załącznik nr 2 do uchwały.

Listy rezerwowe ofert złożonych w konkursie, z podziałem na zadania, stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Profilaktyki Uzależnień – Biuro Edukacji Społecznej pod nr tel.: 22 376 85 75, 22 376 85 78, 22 376 85 79 oraz 22 376 85 80.


Załączniki:
Uchwała nr 640/482/24 z 25 marca 2024 r.
Załącznik nr 1 do uchwały 640/482/24 z 25 marca 2024 r.– zestawienia ofert poprawnych formalnie złożonych w konkursie, ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot dotacji udzielonych na realizację wybranych ofert, z podziałem na zadania
Załącznik nr 2 do uchwały nr 640/482/24 z 25 marca 2024 r. – zestawienia ofert złożonych w konkursie, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych, z podziałem na zadania
Załącznik nr 3 do uchwały nr 640/482/24 z 25 marca 2024 r. – listy rezerwowe ofert złożonych w konkursie, z podziałem na zadania


26.03.2024 13:59

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Piotr Lejzerowicz

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert