Menu Zamknij

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2024-2026 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, zadanie pn.: „Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia w latach 2024 – 2026”

25 marca 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 643/482/24 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2024-2026 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, zadanie pn.: „Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia w latach 2024 – 2026”.
Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
Zestawienie ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej pod numerami telefonów: 22 376 85 97, 22 376 85 96, 22 376 85 88.

Załączniki:
Uchwała nr 643/482/24 z 25 marca 2024 r.
Załącznik nr 1 do uchwały 643/482/24 – zestawienie ofert poprawnych formalnie złożonych ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz udzielonych kwot dotacji na realizację
Załącznik nr 2 do uchwały 643/482/24 – zestawienie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych


26.03.2024 12:48

umieścił: Damian Zieliński

Wytworzył: Anna Rodzeń-Kuczmarska

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert