Menu Zamknij

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2024–2026 niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

30 kwietnia 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 914/493/24 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2024–2026 niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w formie powierzenia realizacji zadania.
Zestawienie ofert poprawnych formalnie złożonych w konkursie, ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji na realizację wybranych ofert, stanowi załącznik nr 1 do uchwały. Zestawienie ofert złożonych w konkursie, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji, stanowi załącznik nr 2 do uchwały. Listy rezerwowe ofert stanowią załącznik nr 3 do uchwały.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Polityki Senioralnej pod nr tel. 22 376 85 09 i 22 376 85 10.

Załączniki:
Uchwała nr 914/493/24 z dnia 30 kwietnia 2024 r.
Załącznik nr 1 do uchwały nr 914/493/24 – zestawienie ofert poprawnych formalnie złożonych w konkursie, ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot dotacji udzielonych na realizację wybranych ofert
Załącznik nr 2 do uchwały nr 914/493/24 – zestawienie ofert złożonych w konkursie, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych
Załącznik nr 3 do uchwały nr 914/493/24 – listy rezerwowe ofert złożonych w otwartym konkursie


06.05.2024 13:18
umieścił: Patrycja Zęgota
wytworzył: Małgorzata Popławska

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert, Otwarte konkursy ofert