Menu Zamknij

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023–2025 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie pn.: „Zlecenie realizacji programów skierowanych do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej – pilotaż w latach 2023–2025 ”

10 lipca 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 1226/421/23 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023-2025 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie pn.: „Zlecenie realizacji programów skierowanych do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej – pilotaż w latach 2023–2025”.

Zestawienie ofert poprawnych formalnie złożonych w konkursie, o którym mowa w ust. 1, ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot dotacji udzielonych na realizację wybranych ofert, stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

Zestawienie ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej pod numerami telefonów: 22 376 85 55, 22 376 85 54

Załączniki:

Uchwała nr 1226/421/23 z 10 lipca 2023 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1226/421/23 – zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji

Załącznik nr 2 do uchwały nr 1226/421/23 – zestawienie ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych


14.07.2023 14:42

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Wioletta Rudnicka

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert