Menu Zamknij

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023-2025 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie pn.: „Popularyzacja ekonomii społecznej w świadomości mieszkańców Mazowsza”

22 maja 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 889/410/23 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023-2025 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie pn.: „Popularyzacja ekonomii społecznej w świadomości mieszkańców Mazowsza”.

Zestawienia ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

Zestawienia ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych stanowią załącznik nr 2 do uchwały.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ekonomii Społecznej pod numerami telefonów: 22 376 85 04, 22 376 85 63.

Załączniki:

Uchwała nr 889/410/23 z 22 maja 2023 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 889/410/23 – zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punków przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji

Załącznik nr 2 do uchwały nr 889/410/23 – zestawienie ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych


24.05.2023 09:18

umieścił: Patrycja Zęgota

wytworzył: Aneta Sępka

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert