Menu Zamknij

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023-2024 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie pn.: „Włączenie ekonomii społecznej w proces kształcenia studentów”

22 maja 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 890/410/23 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023-2024 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie pn.: „Włączanie ekonomii społecznej w proces kształcenia studentów”.

Zestawienia ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

Zestawienia ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych stanowią załącznik nr 2 do uchwały.

Lista rezerwowa ofert stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ekonomii Społecznej pod numerami telefonów: 22 376 85 04, 22 376 85 63.

Załączniki:

Uchwała nr 890/410/23 z 22 maja 2023 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 890/410/23 – zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punków przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot udzielonych dotacji

Załącznik nr 2 do uchwały nr 890/410/23 – zestawienie ofert które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych

Załącznik nr 3 do uchwały nr 890/410/23 – lista rezerwowa ofert


24.05.2023 08:11

umieścił: Patrycja Zęgota

wytworzył: Aneta Sępka

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert