Menu Zamknij

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2023-2024 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie pn.: „Utworzenie i działanie ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży z potrzebami wynikającymi z zaburzeń psychicznych”

22 maja 2023 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 891/410/23 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023-2024 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, zadanie pn.: „Utworzenie i działanie ośrodków wsparcia dla dzieci i młodzieży z potrzebami wynikającymi z zaburzeń psychicznych”.

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot dotacji udzielonych na realizację wybranych ofert stanowi załącznik nr 1 do uchwały 891/410/23.

Zestawienie ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych stanowi załącznik nr 2 do uchwały 891/410/23.

Listę rezerwową ofert stanowi załącznik nr 3 do uchwały 891/410/23.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Programów Społecznych pod numerami telefonów: 22 376 85 71, 22 376 85 72, 22 376 85 73, 22 376 86 07.

Załączniki:

Uchwała nr 891/410/23 z 22 maja 2023 r.

Załącznik nr 1 do uchwały 891/410/23 – Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz udzielonych kwot dotacji na realizację wybranych ofert

Załącznik nr 2 do uchwały 891/410/23 – Zestawienie złożonych ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych

Załącznik nr 3 do uchwały 891/410/23 – Lista rezerwowa złożonych ofert


23.05.2023 11:56

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Anna Zygarska

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert