Menu Zamknij

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację w latach 2024-2026 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”

19 marca 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 574/480/24 rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2024-2026 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, w formie wsparcia, zadania pn.:

  1. Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  2. Kompleksowy program pomocy dla osób wychodzących z bezdomności.

Zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz kwot dotacji udzielonych na realizację wybranych ofert stanowi załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały.

Zestawienie ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych stanowi załącznik nr 3 oraz załącznik nr 4 do uchwały.

Listy rezerwowe ofert stanowią załącznik nr 5 oraz załącznik nr 6 do uchwały.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Programów Społecznych pod numerami telefonów: 22 376 85 71, 22 376 85 72, 22 376 85 73

Załączniki:

Uchwała nr 574/480/24 z 19 marca 2024 r.

Załącznik nr 1 do uchwały – zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz udzielonych kwot dotacji na realizację wybranych ofert – zadanie: „Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Załącznik nr 2 do uchwały – zestawienie ofert poprawnych formalnie ze wskazaniem liczby punktów przyznanych w trakcie oceny merytorycznej oraz udzielonych kwot dotacji na realizację wybranych ofert – zadanie: „Kompleksowy program pomocy dla osób wychodzących z bezdomności”

Załącznik nr 3 do uchwały – zestawienie ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych – zadanie: „Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Załącznik nr 4 do uchwały – zestawienie ofert, które nie spełniły kryteriów merytorycznych w stopniu wystarczającym do udzielenia dotacji oraz ofert niespełniających wymogów formalnych – zadanie: „Kompleksowy program pomocy dla osób wychodzących z bezdomności”

Załącznik nr 5 do uchwały – lista rezerwowa ofert – zadanie: „Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Załącznik nr 6 do uchwały – lista rezerwowa ofert – zadanie: „Kompleksowy program pomocy dla osób wychodzących z bezdomności”


20.03.2024 r. 10:25

umieściła: Monika Książek

wytworzyła: Magdalena Rostkowska

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert