Menu Zamknij

Otwarty konkurs ofert w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie pn.: „Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD”

5 lutego 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 259/470/24 ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2024-2026 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie pn.: „Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD”, w formie powierzenia realizacji zadania.
Nabór ofert trwa od 8 do 29 lutego 2024 r.
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej, tel. 22 376 85 54 i 22 376 85 55.

Załączniki:

Uchwała nr 259/470/24 z 5 lutego 2024 r

Załącznik nr 1 do uchwały nr 259/470/24 – ogłoszenie konkursowe


07.02.2024 14:09

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Bożena Suproniuk

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert