Menu Zamknij

Otwarty konkurs ofert w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

3 stycznia 2024 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 50/463/24 ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w latach 2024–2026 niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w formie powierzenia realizacji zadań pn.:
1) „Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną”,
2) „Wsparcie aktywizacji seniorów w ramach działalności kół gospodyń wiejskich”,
3) „Partycypacja seniorów w życiu społecznym”,
4) „Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek”,
5) „Bony społeczne dla seniorów”,
6) „Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów”.

Nabór ofert trwa od 5 do 26 stycznia 2024 r.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Wydział Polityki Senioralnej pod nr tel.: 22 376 85 09 oraz 22 376 85 10.

Załączniki:
Uchwała nr 50/463/24 z 3 stycznia 2024 r.
Załącznik do uchwały nr 50/463/24 – ogłoszenie konkursowe


04.01.2024 11:52

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Martyna Popławska

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert, Otwarte konkursy ofert