Menu Zamknij

Otwarty konkurs ofert w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 3/377/23 z dnia 3 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację na realizację w 2023 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ” , w formie wsparcia.

Nabór ofert trwa od 5 stycznia do 26 stycznia 2023 r.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Programów Społecznych, tel. 22 376 85 71, 22 376 85 72, 22 376 85 73

Załączniki:
Uchwała nr 3/377/23 z 3 stycznia 2023 r.
Ogłoszenie konkursowe


04.01.2023 13:51

umieścił: Damian Zieliński

wytworzył: Mariusz Stańczak

Opublikowano wAktualne otwarte konkursy ofert